Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Nemendur

Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi nemenda:
Viðkomandi starfsfólki og bekkjarfélögum skal gerð grein fyrir aðstæðum.
Áfallaráð ákveður hvernig taka skuli á hverju tilfelli eftir aldri nemenda og aðstæðum hverju sinni.
Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónakennara ræða við og vinna með nemendum bekkjarins sem málinu                      tengjast.
 
Þegar nemandi kemur aftur í skólann:
Undirbúa þarf bekkjarfélaga undir komu nemandans aftur í skólann.
Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallaráði ræða við nemanda og aðstandendur áður enn hann kemur í                    skólann og hlusta eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður.
Umsjónakennari fylgist sérlega vel með nemandanum næstu daga og vikur og lætur hann vita að hann hafi              alltaf aðgang að aðstoð.
 
Alvarleg slys á nemanda
Ef slys verða í skólanum:
Ef nemandi verður fyrir alvarlegu slysi í skólanum skal strax hafa samband við lögreglu og forráðamenn                    nemandans.
Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við.
Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur sem tengjast málinu.
Nemendum og starfsfólki er gerð grein fyrir aðstæðum.
Skólastjórnendur bera ábyrgð á að enginn fari heim úr skólanum með rangar eða misvísandi upplýsingar um          atburðinn.
Skólastjórnendur skulu vera tengiliður við fjölmiðla ef þeir sýna atburðinum áhuga. Allir starfsmenn skulu                vísa á þá ef til þeirra er leitað eftir upplýsingum.
 
Slys sem verða utan skólatíma:
Stjórnendur skólans leita staðfestingar á atburði.
Áfallaráð fundar svo fljótt sem auðið er og tekur ákvörðun um hvernig bregðast skuli við.
Viðkomandi umsjónakennara og öðru starfsfólki sem að nemandanum og bekknum koma skal tilkynnt um              atburðinn eins fljótt og auðið er.
 

Næstu dagar:  Mikilvægt er að upplýsingastreymi til skólans sé gott og rétt. Skólastjórnendur bera ábyrgð á því. Umsjónarkennari kemur upplýsingum til bekkjarfélaga.

Þegar nemandi kemur aftur í skólann:
Undirbúa þarf bekkjarfélaga undir komu nemandans aftur í skólann.
Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallaráði ræða við nemanda og aðstandendur áður enn hann kemur í                    skólann og hlusta eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður.
Umsjónakennari fylgist sérlega vel með nemandanum næstu daga og vikur og lætur hann vita að hann hafi              alltaf aðgang að aðstoð.
 
Andlát nemanda:
Skólastjórnendur sjá um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn og hafa samband við heimilið.
Áfallaráð kallað saman (ásamt sóknarpresti) á stuttan fund þar sem ráðið skiptir með sér verkum og ákveður          fyrstu viðbrögð skólans.
Mjög áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis og hafa þá með          í ráðum frá upphafi.
Gæta skal þess að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái fréttirnar sérstaklega,          en ekki yfir hóp.
Skólastjóri kallar starfsfólk saman sem fyrst og tilkynnir dauðsfallið.
Skólastjóri eða annar úr áfallaráði ásamt sóknarpresti og umsjónarkennara tilkynna andlátið strax í                            viðkomandi bekkjardeild.
Hafa ber í huga að hlúa þarf að nemendum í bekknum eins og hægt er með aðstoð hjúkrunarfræðings,                    námsráðgjafa og/eða sáfræðings.
Kveikja á kerti (í áfallakassa).
Sóknarprestur talar við börnin og biður með þeim stutta bæn.
Umsjónarkennarar tilkynna andlátið í sínum bekkjum. Mikilvægt er að allir fái fréttirnar samtímis.
Skólinn dregur fána í hálfa stöng þegar tilkynningin hefur borist öllum til eyrna.
 
Mikilvægt er að nemendur fari heim í lok skóladags með skriflega tilkynningu til forráðamanna til að þeir geti brugðist við viðbrögðum nemenda þegar heim er komið.
 
Til baka.
 
English
Hafðu samband